Sunday, February 3, 2013

Alatan Radas

Gambar di bawah menunjukkan sejenis alatan dalam makmal kimia.Alat ini adalah unik dan tidak lagi digunakan kerana telah mempunyai penggantinya..... ada dikalangan kita yang mengetahui kegunaan dan namanya?  ...


  ....Read more.....

Best regards,

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...